VIKING i topform til at møde globale udfordringer  


VIKING Life-Saving Equipment A/S formåede også i 2014 at øge både top- og bundlinjen i årsregnskabet til et nyt rekordniveau. Omsætningen steg med godt syv procent til 1,728 mia. kr., og resultatet før skat nåede 183,7 mio. kr., en stigning på 30 procent.    

- Markedet tager fortsat godt imod de senere års nye produkter, og også geografisk er væksten bredt funderet. Men vi opererer i et fortsat trængt globalt marked inden for passager- og fragtskibe med lav nybygningsaktivitet, overkapacitet og oplægning af skibe. Offshore-markedet har også i 2014 haft højere vækstrater end de øvrige segmenter, men med lavere stigningstakt. Med den nuværende oliepris på 60 dollar pr. tønde eller derunder forudser vi lavere aktivitet i offshore-segmentet, siger VIKING’s administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen.

Han tilføjer, at VIKING’s vækst delvis er funderet i markedsvækst, men først og fremmest stigende markedsandele. Selv om andre segmenter ventes at opveje den faldende vækst inden for offshore i overgangsåret 2015, forudser VIKING-chefen, at det kan blive vanskeligt at fastholde de mange års ubrudte vækst. Men troen på de langsigtede vækstmuligheder er usvækkede.

Rederier efterspørger faste priser

VIKING har i de senere år lanceret en række koncepter, der imødekommer skibsrederes behov for faste priser og fleksibilitet. Flagskibet er VIKING Shipowner Agreement, hvor VIKING varetager alle aspekter inden for sikkerhedsudstyr og service til aftalte, gennemskuelige priser. Som en nyskabelse har rederierne nu også sikkerhed for faste priser på de vigtigste sikkerhedsprodukter baseret på lokale omkostninger i en række af verdens vigtigste havne.  

- Vi skal forstå vores rolle i forhold til den vanskelige situation, mange redere befinder sig i, og imødekomme deres behov. Når det gælder den løbende skibsdrift, oplever vi, at redere udsættes for hård priskonkurrence på deres rater. Vi skal bidrage til, at de kan opretholde deres konkurrenceevne. Shipowner Agreement og de ydelser, der ofte kobles på for at opnå faste priser og fleksibilitet, vil derfor få endnu større betydning i de kommende år, siger Henrik Uhd Christensen.

Olieprisens nedtur vil kunne mærkes

Offshore er i de senere år vokset til at blive et betydeligt markedssegment. Det dramatiske fald i olieprisen til et niveau omkring 60 US-dollar pr. tønde siden sommeren 2014 vil dog i en periode lægge en dæmper på efterspørgslen.

- 2015 vil først og fremmest være kendetegnet af et udfordrende offshore-marked. Holder prisen på råolie sig omkring 60 dollar eller derunder vil det få konsekvenser i form af udskudte projekter og mindre salg af sikkerhedsprodukter. Vi mærker hurtigere de negative effekter af den lavere oliepris end de positive følger i form af øget varetransport, flere krydstogtrejser og så videre. Langsigtet udviser de globale maritime aktiviteter dog en konstant stigende tendens, og vi ser uforandret optimistisk på markedsmulighederne, siger Henrik Uhd Christensen.

VIKING indviede i 2014 ny europæisk produktion i Bulgarien og et nyt regionalt distributionscenter i Danmark. Den globale forsyningskæde vil også i år være i fokus med henblik på højere hastighed og endnu flere direkte leverancer af produkter til slutkunder. Den løbende indsats for at trimme alle processer inden for produktion, salg og service fortsætter, og udviklingen af nye produkter vil fremdeles være i højt gear.

- Det er vores opfattelse, at konstant udvikling og forbedring er nødvendig for at fastholde og forbedre vore resultater og sikre virksomhedens eksistens på langt sigt, siger Henrik Uhd Christensen.

VIKING er polstret til at være offensiv

VIKING’s egenkapital udgjorde ved udgangen af året 713,8 mio. kr. Den høje indtjening kombineret med en forsigtig udbyttepolitik har rustet koncernen til at agere offensivt i forhold til udfordringerne på det globale marked.

- Vi ligger indtjeningsmæssigt nu på et niveau, hvor en sund virksomhed skal befinde sig. VIKING investerer hvert år betragtelige summer i at udvikle nye produkter og systemer samt at etablere sig nye steder i verden. Med en EBIT-margin over 10 procent og et solidt kapitalgrundlag er vi i stand til selv at finansiere en pæn del af vores fortsatte udvikling, siger Henrik Uhd Christensen.

VIKING’s ledelse forventer i 2015 en aktivitet på niveau med året før og med et tilfredsstillende økonomisk resultat.  


For yderligere informationer:

Administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen, tlf.7611 8100, email huc@VIKING-life.com

Marketing Communications Manager, Lone Aaboe, tlf.7611 8217, email laj@VIKING-life.com