VIKING rammer 2025-mål længe før forventet

Esbjerg, 8. marts 2024

VIKING Life-Saving Equipment A/S leverede på tværs af produktområder og geografi et topresultat i 2023. Målt på omsætning og i særdeleshed indtjening har virksomheden længe før planlagt indfriet de mål, der er opsat i forretningsplanen BP25. Arbejdet med den næste forretningsplan, BP28, med nye strategiske målsætninger er langt fremme og godkendes senere på året. 

Nettoomsætningen voksede for andet år i træk med nær 400 mio. kr. til 3,53 mia. kr. mod 3,14 mia. kr. i 2022. Overskuddet før skat blev på 436,2 mio. kr., en fremgang fra 330,8 mio. kr. året før. 

- Årsresultatet er bemærkelsesværdigt ved, at vi ikke kan pege på et produktområde eller et geografisk område, hvor året har udviklet sig negativt, og specielt offshore-segmentet har haft en positiv udvikling. Den voksende serviceforretning har berettiget i flere år stjålet billedet, men i 2023 udviklede det produktsalg, der er grundlaget for det hele, sig procentuelt endnu bedre. Vi har haft travlt på alle områder, siger finansdirektør Gert Lillebæk.

Hvor VIKING tidligere har haft overskydende produktionskapacitet inden for visse produktkategorier, er situationen nu den, at ordremængden inden for redningsbåde er på et hidtil uset højt niveau, og produktionen af rednings- og branddragter til det globale marked har aldrig været højere.

Momentum fastholdes med investeringer
Med høj vækst følger øgede omkostninger, men i 2023 er omkostningerne steget mindre end omsætning og dækningsbidrag, ligesom der er realiseret en marginalt forbedret dækningsgrad i forhold til året før.

- Vi agter at fastholde momentum ved at investere i både serviceforretningen, produktionen og i at udvikle nye produkter. Inden for service er målet at tilbyde full scope-service på stadig flere af vore servicestationer, så vi dækker alle serviceområder, og med særligt fokus på service af redningsbåde og brandmateriel, siger Gert Lillebæk og fortsætter:

- Vi investerer ligeledes i produkter og koncepter for at imødekomme kundernes behov for løsninger, der driftsmæssigt giver mening og nedbringer kompleksiteten i deres forretning. 

De nævnte investeringer i blandt andet servicestationer og i nye produktionsfaciliteter i Grækenland og Norge vil øge omkostningerne i det kommende regnskabsår, men betragtes som en investering i fremtidig indtjening. Med en mere afdæmpet forventning til omsætningsvæksten i 2024 budgetteres der med en marginalt forbedret bundlinje.

Verdens konflikter giver usikkerhed
Geopolitiske spændinger præger fortsat verden og har betydning for de forsyningskæder, VIKING er afhængig af for at få tilført råvarer og levere færdige produkter til tiden. Den politiske uro i Det Røde Hav op mod Suezkanalen kan forsinke og fordyre vareleverancer, såfremt rederierne vælger at sende deres skibe syd om Afrika. 

- Vi mærker afledte effekter af en generelt urolig verden og usikkerhed om, hvor den næste konflikt kan opstå. Vores opgave er at være fleksible og klar til at reagere, når nye situationer opstår, siger Gert Lillebæk.

VIKING’s vidtforgrenede servicenetværk nåede ved udgangen af 2023 i alt 279 autoriserede servicestationer overalt på kloden, og den globale tilstedeværelse omfatter 36 egne udenlandske datterselskaber repræsenteret på 79 lokationer. Investeringen i flere full scope-servicestationer er en af årsagerne til, at antallet af fuldtidsbeskæftigede steg med flere end 200 til 3.294 ansatte.

Og medarbejderne trives. Den årlige undersøgelse af jobtilfredsheden viser en rekordhøj tilfredshed. 

Topchefens dødsfald er et stort tab
VIKING havde den store sorg at miste sin administrerende direktør siden 2010, Henrik Uhd Christensen, der gik bort 17. januar 2024 efter kort tids sygdom. 

- Det gør mig ondt, at Henrik ikke fik mulighed for at formidle resultatet af et fantastisk år, som han med sin dygtige ledelse havde stor indflydelse på. Han har gentagne gange sagt, at han ønskede at aflevere VIKING i en bedre form, end da han overtog ledelsen. Det levede han i meget høj grad op til, siger Gert Lillebæk. 

Med virkning fra 1. juni 2024 tiltræder Henrik Helsinghof som ny administrerende direktør. 

Krav om bæredygtighed stadig tydeligere
Samtidig med årsrapporten udgiver VIKING den årlige ESG-rapport, der omhandler virksomhedens indsats inden for områderne miljø, socialt ansvar og governance. 

Bæredygtighedsdagsordenen og et globalt samfundsansvar ligger sig i naturlig forlængelse af VIKING’s værdisæt. Kunder og samarbejdspartnere har i stigende grad en holdning til bæredygtighed og stiller krav til leverandører. Inden for offshoreområdet er der eksempelvis i stigende omfang fokus på eldrevne både, som virksomheden selv producerer. Det store mål er at være CO2-neutral i 2030. 

Nøgletal 2023:

Mio. DKK 2019 2020 2021 2022 2023
Nettoomsætning 2767 2583 2740 3139 3533
Resultat af primær drift 213 189 289 341 462
Resultat før skat 205 169 277 331 436
Resultat efter skat 166 131 206 250 333
Aktiver 2611 2382 2543 2828 3001
Egenkapital 1113 1078 1228 1345 1466
Gennemsnitligt antal ansatte 2921 2914 2858 3070 3294

For yderligere informationer:
Kommunikationschef Malte V. Eggers, tlf. 20975809, email mveg@viking-life.com