VIKING er i skyggen af internationale kriser i topform

Esbjerg, Danmark, Marts 2022

I skyggen af Ruslands invasion i et europæisk land, Ukraine, og den ængstelse, krigen skaber i store dele af verden, fremlægger VIKING Life-Saving Equipment A/S et årsregnskab for 2021, som på ingen måde står i krisens tegn. Som international virksomhed er VIKING dog både menneskeligt og forretningsmæssigt påvirket af de voldsomme begivenheder i nationen i nærområdet.

- Vi vil først og fremmest udtrykke vores dybe bekymring for de menneskelige aspekter ved Ruslands fremfærd i Ukraine, og vi følger den geopolitiske krise og de afledte lidelser for befolkningen tæt, siger administrerende direktør, CEO Henrik Uhd Christensen.

Efter et kontrolleret dyk i omsætning og indtjening i covid-19-pandemiens første år, er VIKING tilbage i blændende form og leverer et rekordresultat i 2021.

Nettoomsætningen var med 2,7 mia. kr. en spids under rekordåret 2019, men resultatet før skat overtrumfer med 277 mio. kr. klart indtjeningen på 205 mio. kr. i det samme år. Koncernens resultat for 2021 ligger væsentligt over det forventede båret af et uventet stærkt 2. halvår.

- Vores bundlinje er på et historisk højt niveau, og det er drevet af to faktorer. Vi har samlet set haft et fint produktsalg, men på serviceområdet har der været vækst i alle ydelsesområder, hvor både de traditionelle og tilkøbte serviceydelser har haft et højt aktivitetsniveau. Den anden årsag er sparede omkostninger, som vi dog ikke kan forvente at fastholde fuldt ud i 2022, da der vil være et efterslæb i forhold til rejser samt deltagelse i messer og udstillinger over hele verden, siger administrerende direktør, CEO Henrik Uhd Christensen.

Asynkroni præger markedet

VIKING-chefen betegner udviklingen i de tre hovedsegmenter, fragtskibe (cargo), passagerskibe og offshore, som asynkron, da der både er forhold, der påvirker markedet negativt, og tendenser, hvis effekt virker modsat. Et eksempel er den hårdt ramte krydstogtindustri, der fortsat er præget af trængte rederier og oplagte skibe, men også af en ambition om at have flåden klar, til når tiderne bedrer sig. Det har resulteret i høj serviceaktivitet hos VIKING.

- Inden for cargoområdet er der høj aktivitet i alt, hvad der kan bære en container, hvorimod tankskibe har haft et hårdt år. Offshore-industrien er begunstiget af en høj oliepris, men den store vækstmotor, efterforskningsaktiviteter, har langt fra samme omfang som tidligere. De store udsving inden for de enkelte markedssegmenter påvirker vores forretning forskelligt, men overvejende i positiv retning, siger Henrik Uhd Christensen.

Kunder køber hele pakken

Det øgede salg af redningsudstyr fordeler sig særligt på flåder, redningsbåde samt rednings- og beskyttelsesdragter (PPE), hvor især afsætningen af branddragter skiller sig ud. Det samme gør brandslukningssystemer til containerbrande på containerskibe, HydroPen, der siden opkøbet i 2021 har bidraget yderligere til at positionere VIKING som den ultimative one-stop-shop inden for maritime sikkerhedsløsninger.

- Både på produktsalg og service oplever vi øget interesse for de komplette pakker, vi tilbyder. Når vi sælger et produkt, eksempelvis redningsbåde, følger de øvrige produktområder i stigende udstrækning med. Det samme gør sig gældende inden for service, hvor kunderne ofte indgår serviceaftaler, der dækker alle sikkerhedsprodukter om bord på skibene. De senest tilkøbte kompetencer inden for blandt andet brandslukningsudstyr accelererer denne udvikling, siger Henrik Uhd Christensen.

Den grønne agenda rykker

Den nye, flerårige forretningsplan, BP25, har været udskudt på grund af usikkerheden afledt af covid-19-pandemien, men forventes færdiggjort i 2022, så de langsigtede mål ligger fast. Ud over den vækst på top- og bundlinjen, som udviklingen i det seneste regnskabsår har bestyrket troen på, vil BP25 været præget af en intensiveret indsats på den globale, grønne agenda. Målet er at være branchens førende virksomhed, hvad angår bæredygtighed, og at opnå CO2-neutralitet før 2030.

- Vi ser den grønne agenda som en udbygning af det sociale ansvar (CSR), vi har løftet i mange år. Den menneskelige dimension har altid fyldt meget i vores virksomhed, hvor vi med værdibaseret ledelse er stærkt optaget af at tilbyde sikre og sunde arbejdspladser. Det gælder også i en helt usædvanlig periode som denne, hvor antallet af coronaramte medarbejdere har været højt og har udløst driftsforstyrrelser. Restriktioner, hjemmearbejde og fraværet af kolleger har udfordret vores måde at arbejde på, og medarbejderne fortjener stor anerkendelse for deres engagerede og løsningsorienterede tilgang til at komme godt igennem sundhedskrisen, siger Henrik Uhd Christensen.

Den høje aktivitet vil fortsætte

VIKING havde ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 1,23 mia. kr. svarende til en soliditet på 48,3 procent. Balancen med cashflow, styring af lagre og debitorstyring udviser ligeledes nøgletal i den absolut høje ende. Ledelsen forventer, at koncernen vil opnå en tilsvarende, høj aktivitet i 2022 og et resultat på linje med rekorden i det forløbne regnskabsår. Forventningerne er forbundet med større usikkerhed end vanligt på grund af den geopolitiske uro i verden.

Nøgletal

For yderligere informationer

Administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen,  7611 8100, huc@VIKING-life.com

Corporate Communications Manager, Lone Aaboe, 7611 8217, laj@VIKING-life.com

www.VIKING-life.com

Om VIKING

​​​​​​​Life-Saving Equipment A/S er global markedsleder inden for maritime og offshore sikkerhedsløsninger. Virksomheden leverer og servicerer sikkerheds- og brandslukningsudstyr til passager- og fragtskibe, offshore installationer, fiskeriet, søværnet, helikopteroperatører, brandvæsner og fritidssejlere over hele verden.


VIKINGs produkter beskytter passagerer og besætninger på mange af verdens største krydstogt- og fragtskibe, ligesom de beskytter medarbejdere på nogle af verdens mest avancerede offshore platforme. Samtidig gør VIKING det muligt for skibsredere samt ejere og operatører af offshore installationer at fokusere på deres forretning, idet virksomheden sørger for, at produkter og løsninger lever op til alle gældende lovkrav.

VIKING er en privatejet virksomhed, som blev grundlagt i 1960. I 2018 opkøbte VIKING norske Norsafe, hvis liv- og redningsbåde siden 1904 er blevet anvendt verden over. I 2019 opkøbte VIKING Drew Marines FSR-division, en af de tre største udbydere af Marine Fire Services i verden.

Hovedkvarteret ligger i Esbjerg, og produkterne bliver produceret i Danmark, Norge, Bulgarien, Grækenland, Kina og Thailand. ​​​​​​​