VIKING navigerer sikkert i en urolig verden

Esbjerg, Danmark, 9 Marts 2023

VIKING Life-Saving Equipment A/S overvinder geopolitisk og inflatorisk uro på det globale marked og præsterer et resultat i 2022, som på både top- og bundlinje er historisk højt. Årsregnskabet markerer to finansielle milepæle ved for første gang at passere en omsætning på tre mia. kr. og at opnå et resultat før skat på over 300 mio. kr.

Nettoomsætningen endte på 3,14 mia. kr. mod 2,74 mia. kr. året før, en vækst på 14,6 procent, og overskuddet før skat nåede 330,8 mio. kr. i forhold til 276,6 mio. kr. i 2021.

- Vi har været begunstiget af høj aktivitet, inden for udvalgte produktområder samt hovedparten af vores serviceforretning, hvilket resulterer i et højere dækningsbidrag og dermed en øget indtjening. Vore segmenter er påvirket forskelligt af fluktuationer i verdensøkonomien, men summen er overvejende positiv, og vi er tilfredse med udviklingen i 2022, siger administrerende direktør, CEO Henrik Uhd Christensen.

De fleste pile peger opad

Afsætningen af nye produkter har fortsat væsentlig betydning, og her fremhæver VIKING-chefen et stigende salg af egenproducerede redningsbåde samt HydroPen til slukning af brande på containerskibe og branddragter, der har haft en markant omsætningsvækst i 2022.

- Overordnet har transportmarkedet (cargo) været inde i en rigtig god periode med ekstraordinært høj indtjening og villighed til at investere i blandt andet sikkerhedsudstyr. Det gælder i særdeleshed containermarkedet, og selv om det øvrige cargomarked, bulk, tank og general cargo, tegner et mere varieret billede, har skibsfarten som helhed haft gode betingelser i 2022, siger Henrik Uhd Christensen.

Offshore-sektoren med olie- og gasindustrien som den store aktør har i en årrække underinvesteret med et efterslæb, der i de kommende år skal indhentes for blot at opretholde den nuværende produktion. Selv om branchens investeringer er længe undervejs, sporedes fremgang i 2022 og med mere i vente i de kommende år for at sikre stabil energiforsyning parallelt med den grønne omstilling.

Det tredje hovedsegment, krydstogtindustrien, er fortsat ramt af følgerne af covid-19-pandemien, hvilket især påvirker aktiviteten i Nordamerika. Der er dog tegn på, at den historisk populære ferieform er ved at genvinde fodfæstet og appellen til det sejlende publikum.     

Bekymrende udvikling i konfliktområder

Som en førende global leverandør af maritimt sikkerhedsudstyr til rederier og energiselskaber bevæger VIKING sig i et farvand præget af hård international konkurrence. Situationen er skærpet af konflikter og politisk uro i en række områder med krigen i Ukraine som den altoverskyggende begivenhed. De daglige beretninger om rædsler og tab af menneskeliv påvirker alle i organisationen på det menneskelige plan, og den generelle geopolitiske uro sætter også forretningsmæssigt sine spor.

- Som leverandør til den globale skibsfart er vi afhængige af åbne økonomier i modsætning til den lukkethed, som præger det stigende antal autoritære regimer i verden. Udviklingen i en række konfliktområder er dybt bekymrende, også fordi vi ikke ved, hvornår og hvordan spændingerne ender, siger Henrik Uhd Christensen.

Inflationen har været på sit højeste niveau i årtier, men VIKING har været delvist i stand til at afdække prisstigninger på materialer via optimeret indkøb og prisjusteringer.

Det succesfulde servicekoncept, Shipowner Agreement (SOA), hvor redere lejer i stedet for at købe redningsflåder og andet sikkerhedsudstyr, udgør en væsentlig del af omsætningen.

Transformationen fra at sælge produkter til hovedsageligt at udleje materiel er for VIKING forløbet uden tab af momentum.

Fortsat vækst trods recessionsfrygt

VIKING forventer som minimum at matche nøgletallene fra det seneste årsregnskab i 2023. Troen på fortsat fremgang skal ses i skyggen af, at det største enkeltmarked, cargo, må imødese vanskeligere tider efter en periode med ekstremt høj indtjening.

- Medier beskriver dagligt frygten for en recession i den globale økonomi, og selv om vi ikke kender styrken af et eventuelt tilbageslag, vil det påvirke transporten af varer, udviklingen i økonomiske nøgletal og skabe ændrede markedsbetingelser, som også vi er underlagt. Det nye år er dog begyndt fornuftigt med en ordrebeholdning, der skaber et godt fundament, og vi ser muligheder i en række segmenter, som vi vil forfølge for at skabe yderligere vækst, siger Henrik Uhd Christensen.

Aldrig har VIKING beskæftiget så mange

2022 bød på endnu en milepæl, idet VIKING for første gang passerede et gennemsnitligt antal medarbejdere på 3.000 i et helt regnskabsår. 3.070 medarbejdere var beskæftiget mod 2.858 året før. Koncernen var ved udgangen af året til stede med 37 udenlandske datterselskaber på 71 lokationer samt i alt 264 autoriserede servicestationer.

Efter fradrag af udbytte udgør egenkapitalen 1,35 mia. kr. svarende til en soliditetsgrad på 47,56 procent, og likviditeten er på et niveau, der sikrer fortsat stor handlefrihed i markedet.   

Nøgletal

Mio. DKK 2018 2019 2020 2021 2022
Nettoomsætning 2016 2767 2583 2740 3139
Resultat af primær drift 155 213 189 289  341
Resultat før skat 155 205 169 277 331
Resultat efter skat 111 166 131 206 250
Aktiver 2311 2611 2382 2543 2828
Egenkapital 1013 1113 1078 1228 1345
Gennemsnitligt antal ansatte 2212 2921 2914 2858 3070

For yderligere informationer :

Administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen, tlf.7611 8100, email huc@VIKING-life.com

www.VIKING-life.com

 

Om VIKING

VIKING Life-Saving Equipment A/S er global markedsleder inden for maritime og offshore sikkerhedsløsninger. Virksomheden leverer og servicerer sikkerheds- og brandslukningsudstyr til passager- og fragtskibe, offshore installationer, fiskeriet, søværnet, helikopteroperatører, brandvæsner og fritidssejlere over hele verden.

VIKINGs produkter beskytter passagerer og besætninger på mange af verdens største krydstogt- og fragtskibe, ligesom de beskytter medarbejdere på nogle af verdens mest avancerede offshore platforme. Samtidig gør VIKING det muligt for skibsredere samt ejere og operatører af offshore installationer at fokusere på deres forretning, idet virksomheden sørger for, at produkter og løsninger lever op til alle gældende lovkrav.

VIKING er en privatejet virksomhed, som blev grundlagt i 1960. I 2018 opkøbte VIKING norske Norsafe, hvis redningsbåde siden 1904 er blevet anvendt verden over. I 2019 opkøbte VIKING Drew Marines FSR-division, en af de tre største udbydere af Marine Fire Services i verden.

VIKING’s hovedkvarter ligger i Esbjerg, og produkterne bliver produceret i Danmark, Norge, Bulgarien, Grækenland, Kina og Thailand.