den store test af tilpasningsevnen er bestået


Esbjerg, Danmark, 12. marts 2021

VIKING Life-Saving Equipment A/S har nu i et år markedsmæssigt og operationelt været betydeligt påvirket af Covid-19-pandemien. På trods af disse svære betingelser er det i 2020 lykkedes at opretholde et højt aktivitetsniveau og sikre en tilfredsstillende indtjening.

Omsætningen på knap 2,6 mia. kr. er en nedgang på 185 mio. kr. i forhold til året før, men er den næsthøjeste nogensinde. Resultatet før skat på 168,9 mio. kr. er også lavere end i rekordåret 2019. VIKING’s administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen, er tilfreds med, at virksomheden har modstået de vanskelige markedsforhold, der i varierende omfang har ramt de væsentligste kundegrupper på samme tid og udløst den perfekte storm.

- Vi har gjort os umage og formået at forstå, hvordan Covid-19 ville komme til at påvirke vores forretning. Den ekstremt fluktuerende efterspørgsel har stor indflydelse på vores produktion og serviceapparat, men den stærke, globale struktur med tilstedeværelse overalt i verden har gjort os i stand til at servicere kunderne trods de vidtgående restriktioner. Vi har dokumenteret vores evne til at tilpasse os, og dedikerede medarbejdere i hele organisation tilkommer en stor ære for, at det er lykkedes os at vedligeholde og udbygge vores markedsposition, siger Henrik Uhd Christensen.

Trængte brancher vil komme igen
Det største kundesegment, fragtskibsmarkedet (cargo), har i regnskabsåret været begunstiget af høje fragtrater på containeriseret gods. Cargomarkedet er som helhed volatilt, hvilket ikke mindst gør sig gældende inden for de to delsegmenter, tank og tørlast, hvor eksempelvis tankskibe i en periode blev brugt til at lagre olie, fordi der ikke var afsætning. Den globale varetransport ad søvejen ventes fortsat at være i vækst, om end med lavere fragtrater.

Passagerskibsmarkedet består af krydstogtskibe og færger, og krydstogtindustrien var ude for en nedsmeltning fra begyndelsen af coronakrisen. Den indskrænkede mobilitet mellem lande og regioner gik også hårdt ud over færgefarten med lukkede ruter og skibe taget ud af drift.

- Jeg er overbevist om, at krydstogterne kommer tilbage, men vi skal nok hen i 2022, før branchen kan nærme sig en normalisering. De store operatører modtager normalt forudbetalinger, hvilket giver en vis kriseresistens. Den nuværende situation er helt ekstraordinær, men vi tror, at de fleste af vore kunder klarer skærene. Færgefart hører til kritisk infrastruktur og vil også overleve, siger Henrik Uhd Christensen.


Offshore i omstilling
Offshoremarkedet nåede et historisk lavpunkt med negative oliepriser i foråret 2020, da efterspørgslen faldt brat som følge af den manglende samfærdsel. Olie- og gasindustrien er præget af store børsnoterede spillere, der reagerer hårdt på nedgange i markedet, og der vil være et investeringsefterslæb at indhente, når tiderne ændrer sig. Også her vil dette år dog blive et omstillingsår, inden vendingen slår igennem.

Afsætningen til mindre, mere specialiserede segmenter har været påvirket af, at personligt salg har været svært. Det gælder for eksempel salget til militære kunder, Defence, og salget af branddragter inden for PPE-området, personlige værnemidler. Digitale mødeformer, som blev indført på få dage, har i lyset af omstændighederne vist sig at være et godt alternativ til fysiske møder.


Kunder køber hele pakken
- Med usikkerheden om, hvilke rammer Covid-19 byder os, er vi kommet godt fra start i 2021. Den fortsatte integration af de virksomheder, vi har opkøbt i de senere år har sammen med en organisationstilpasning resulteret i et velfungerende fundament for fremtidig forretningsudvikling. Processen har været besværliggjort af, at vi kun i begrænset omfang har kunnet mødes, men vi har fået det til at fungere. Vi er blevet bekræftet i, at kunderne kan se rationalet i vore opkøb. Både ved køb af produkter til nybygninger, og når de indgår flerårige serviceaftaler, lægger de i stigende omfang full scope-ordrer, der spænder over hele vores produkt- og serviceprogram, siger Henrik Uhd Christensen.

På serviceområdet er det udover leje og service af redningsflåder i stigende omfang fastprisaftaler på service af redningsbåde, Life Boat Service (LBS) og brandslukningsudstyr, Marine Fire Service (MFS). VIKING opkøbte i efteråret 2018 den norske producent af redningsbåde, Norsafe, og året efter Drew Marine FSR med hovedsæde i Rotterdam og et globalt netværk inden for service på brandslukningsudstyr.

Udover integration har VIKING brugt corona-perioden på at videreudvikle sit produktsortiment samt digitale infrastruktur og virksomheden føler sig godt rustet til fremtiden.


Finansiel robusthed i usikre tider
VIKING forventer i år et aktivitetsniveau på højde med 2020 og med et højere resultat.

- Vi har klaret os rigtig godt i det år, vi har forladt, også sammenlignet med andre aktører i vores industri. Vi har forbedret vores debitorportefølje, reduceret lagre og nedbragt omkostninger uden at slække på de høje krav til kvalitet. Regnskabsåret har været præget af det med afstand højeste cashflow, pengestrømme, vi nogensinde har haft, og det giver robusthed i usikre tider som disse, siger Henrik Uhd Christensen.

Den faldende efterspørgsel efter maritimt sikkerhedsudstyr har desværre haft konsekvenser for et betydeligt antal medarbejdere på VIKING’s fabrikker, hvor især produktionen i Asien er påvirket.

Nøgletal VIKING Life-Saving Equipment pressemeddelelse marts 2021

For yderligere informationer:
Administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen, tlf.7611 8100, email huc@VIKING-life.com
Corporate Communications Manager, Lone Aaboe, tlf.7611 8217, email laj@VIKING-life.com

www.VIKING-life.com

 

Om VIKING
VIKING Life-Saving Equipment A/S er global markedsleder inden for maritime og offshore sikkerhedsløsninger. Virksomheden leverer og servicerer sikkerheds- og brandslukningsudstyr til passager- og fragtskibe, offshore installationer, fiskeriet, søværnet, helikopteroperatører, brandvæsner og fritidssejlere over hele verden.  

VIKINGs produkter beskytter passagerer og besætninger på mange af verdens største krydstogt- og fragtskibe, ligesom de beskytter medarbejdere på nogle af verdens mest avancerede offshore platforme. Samtidig gør VIKING det muligt for skibsredere samt ejere og operatører af offshore installationer at fokusere på deres forretning, idet virksomheden sørger for, at produkter og løsninger lever op til alle gældende lovkrav.  

VIKING er en privatejet virksomhed, som blev grundlagt i 1960. I 2018 opkøbte VIKING norske Norsafe, hvis liv- og redningsbåde siden 1904 er blevet anvendt verden over. I 2019 opkøbte VIKING Drew Marines FSR-division, en af de tre største udbydere af Marine Fire Services i verden.  

Hovedkvarteret ligger i Esbjerg, og produkterne bliver produceret i Danmark, Norge, Bulgarien, Grækenland, Kina og Thailand.