VIKING ser frem mod svag bedring i skibsfart og offshore


Esbjerg, Danmark, 16. marts 2018 - For andet år i træk havde VIKING Life-Saving Equipment A/S i 2017 stagnerende omsætning og indtjening. To af de største kundegrupper, fragtskibsmarkedet og offshore-industrien, har fortsat vanskelige markedsforhold, hvilket smitter af på både top- og bundlinje. Opmuntrende er det, at der er udsigt til svag bedring i konjunkturerne, og at VIKING vinder markedsandele.

- Vi befinder os i et marked med en særdeles kompleks efterspørgsel, der varierer meget mellem segmenterne, og er drevet af mange forskellige faktorer herunder teknologi, vækst i verdensøkonomien, samhandelspolitik, geopolitisk stabilitet og flere andre omstændigheder. Sammenfattende er det dog min vurdering, at vi i den kommende periode vil kunne drage nytte af væksten i verdensøkonomien, og at efterslæbet fra udskudte investeringer inden for flere områder vil komme VIKING til gode i de næste år, siger administrerende direktør Henrik Uhd Christensen.

VIKING opnåede i 2017 en omsætning på 1,834 mia. kr. mod 1,858 mia. kr. året før. Resultatet før skat var 174,3 mio. kr. i forhold til 183,5 mio. kr. i 2016.


Serviceomsætning passerer milepæl

Den underliggende udvikling rummer en forskydning mellem de enkelte forretningsområder med vigende salg til nybygningsmarkedet og offshore, hvorimod aftalemarkedet – flerårige serviceaftaler med skibsredere og ejere af offshore-installationer – fortsætter med at indfri de høje forventninger og i 2017 for første gang rundede en omsætning på en milliard kroner. Derudover udvikler det ligeledes vigtige marked for passagerskibe sig fremdeles gunstigt.

- Følgerne af finanskrisen for snart 10 år siden er blevet mere langstrakte, end vi forventede. Men det maritime marked er som helhed i bedring, og den kundegruppe, der skal trække markedet i de kommende år, skibsrederne, har udsigt til bedre tider. Det vil på kort sigt slå igennem på driften i form af en reaktivering af den eksisterende skibsflåde og dernæst ved øget nybygningsaktivitet. Men ligesom inden for offshore vil udviklingen inden for nybygninger foregå fra et lavt udgangspunkt, og den sejlende population af skibe vil være vores hovedfokus, siger Henrik Uhd Christensen.

Han ser lyspunkter i olie- og gasindustrien i Nordsøen drevet af blandt andet det store Tyra-projekt i dansk sektor og færdiggørelsen af et af de største oliefelter nogensinde i norsk sektor, Johan Sverdrup. De store projekter vil smitte af på hele forsyningskæden, herunder supply-både.


Flere mindre segmenter er i fremgang

VIKING opererer i tre hovedsegmenter, fragt, passager og offshore, samt en række mindre segmenter, hvoraf flere er i fremgang.

- Et eksempel er vores salg af branddragter, hvor vi med innovative løsninger tilpasset funktionelle og designmæssige behov i de enkelte lande har formået at skabe vækst flere år i træk. Også inden for fritidssejlads oplever vi fremgang båret af, at borgere over det meste af kloden oplever økonomisk fremgang. Vores afsætning til forsvarskunder i en række lande er påvirket af den geopolitiske usikkerhed, der hersker flere steder i verden. Således oplever vi i Defence-segmentet stigende efterspørgsel på den dystre baggrund, siger Henrik Uhd Christensen.

I de senere år har VIKING investeret betydeligt i markedsudvikling og tilstedeværelse på nye markeder i især Asien, og den udvikling fortsatte i 2017, da virksomheden etablerede sig i Malaysia. Det globale netværk består af 36 udenlandske datterselskaber fordelt på 72 lokationer samt 261 autoriserede servicestationer, og det betragtes som en vækstmotor.


Soliditeten er på rekordhøjt niveau

Flere vigtige nøgletal har udviklet sig i positiv retning eller har fastholdt et højt niveau. Det gælder blandt andet EBITDA-margin, pengestrømme og soliditeten, der i kombination med udbyttepolitikken har nået et rekordniveau på 62,4 procent. VIKING er dermed finansielt rustet til at gribe væksten, når den forventeligt rammer den maritime industri i de kommende år.        

VIKING’s egenkapital var ved udgangen af 2017 på 971 mio. kr.


Nøgletal for VIKING 2017

For yderligere informationer

Administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen, tlf.7611 8100, email huc@VIKING-life.com
Corporate Communications Manager, Lone Aaboe, tlf.7611 8217, email laj@VIKING-life.com