Search www.viking-life.com | Print this page
Fire Sjöräddning Sjöräddning

Sjöräddning


Ett komplett utbud av skyddskläder och livflottar
VIKING erbjuder ett brett utbud av specialdesignade räddningsdräkter för isdykning och sjöräddningsdräkter för dykningsarbeten som brandmän och isdykare utför. Våra experter inom marina skyddskläder samt försvars- och brandskyddskläder arbetar tillsammans för att skapa säkra och mycket hållbara skyddskläder. Våra produkter uppfyller eller överträffar skyddsföreskrifterna.
Sjöräddningsdräkter
VIKING erbjuder en kombinerad brand- och immersionsdräkt som både är certifierad som skyddsdräkt för klass A-bränder och som 6-timmarsdräkt. Dessutom har vi immersionsdräkter i mycket hög kvalitet och standardkvalitet av PU-belagd nylon eller neopren.Livflottar och IBA (Inflatable Buoyancy Apparatus)
VIKING är marknadsledande inom uppblåsbara livflottar på handels- och passagerarfartyg, offshore-riggar etc. Med den ständigt ökande risken för terroristattacker mot hamnar erbjuder VIKING även öppna vändbara livflottar som kan användas för massevakuering av människor bort från hamn- och kajområden. Snabb evakuering av enskilda personer är möjlig tack vare att flottarna är enkla att ställa i ordning och det är enkelt att gå ombord.